Contratos menores

Datos do expediente

Nº expediente 2022013171
Asunto Contrato menor para a prestación dun servizo especial de autobuses durante a Semana Santa de Ferrol 2022.
Tipo de expediente Contrato menor Unidade administrativa
Importe líquido 14768,04 €
Importe total 14768,04 €
Obxecto Contrato menor para a prestación dun servizo especial de autobuses durante a Semana Santa Ferrol 2022.
Necesidades A necesidade e obxecto do contrato vén definida no informe técnico que figura no expediente: 1.- OBXECTO Ten como obxecto o presente prego definir as condicións necesarias para a contratación dun servizo de autobuses lanzadera que durante a Semana Santa de 2022, realicen o servizo de transporte do público entre o centro da cidade e o aparcadoiro disuasorio municipal situado en A Malata, como medida para facilitar e pacificar o tráfico no ámbito dos Barrios polos que transcorren os desfiles da Semana Santa de Ferrol, declarada Festa de Interese Turístico Internacional. 2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIZO A PRESTAR Debido aos distintos itinerarios existentes e dependendo do día e da confraría que organiza cada día as procesións de Semana Santa, e partindo da base dun servizo que de cobertura ampla durante a xornada, tódolos días, comenzando o domíngo día 10 de abril, deberá iniciarse o servizo ás 08.00 hrs. en cada cabeceira por un vehículo e manterse a frecuencia ininterrumpida ata ás 22.00 (hora da última saída de cada cabeceira). Este horario ampliarase ata ás 00.00 hrs o Sábado Santo (día16 de abril), ata ás 01.00 hrs o Mércores Santo (día 13 de abril) e ata ás 02.00hrs o Xoves e Venres Santo (días 14 e 15 de abril respectivamente). É preciso que se adiquen ao servicio 2 vehículos en exclusiva, de piso baixo, con 90 plazas de capacidade , e dotados dunha rampla para acceso de personas de mobilidade reducida. Estes vehículos deberán contar coa etiqueta medioambiental ECO, debendo estar dotados de cámaras de vigilancia CCTV, detector de fatiga do conductor, DriveCam, purificadores de aire, Wifi, conectores USB para cargar dispositivos móviles e desfibrilador. Manterase un tiempo de viaxe de 15 minutos entre os dos puntos fixados (Praza de Galicia e Aparcamento de A Malata,para o que se contará coa axuda da Policía Local do Concello de Ferrol que priorizará a circulación deste transporte frente ao do turismo particular. Pode verificar a integridade de este documento en: https://www.ferrol.gal menú Sede electrónica - Verificación de documentos, co código de verificación:REWQV3IXVNCL568M No caso de que ante unha afluencia de público maior do esperado, a empresa adxudicataria deberá dispor de disponer de vehículos de reforzo nun espazo de tempo non superior a unha hora. 3.- PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO O inicio do servizo a contratar comenzará ás 08.00 hrs do día 10 de abril, rematando ás 22.00 hrs do día 17 de abril. 4.- ORZAMENTO DO CONTRATO Establécense os seguintes honorarios de contrato: Orzamento estimado 13.425,50 € máis IVE, 14768,05€ 5.- CRITERIO DE ADXUDICACIÓN O criterio de adxudicación do contrato será unicamente o económico. 6.- FORMA DE PAGO Presentarase a factura correspondiente no Rexistro Xeral do Concello de Ferrol. O pago realizarase despois de contar o documento co informe favorable dos servizos técnicos municipais.

Adxudicación

Importe licitación 13425,49
Data adxudicación 06/04/2022 11:22:54
Adxudicatario COMPOSTELANA SAU

Ofertas

NIF Nome Dirección Importe oferta
A15064694 COMPOSTELANA SAU PZ. SAN CAYETANO, S/N - ESTACION BUSES 14768,04 €

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar