Contratos menores

Datos do expediente

Nº expediente 2022005757
Asunto Auditoria control financiero PAME
Tipo de expediente Contrato menor Intervención
Importe líquido 4240 €
Importe total 4240 €
Obxecto Auditoria privada para a colaboración no control financeiro das subvencións PAME II
Necesidades auditoria privada para a colaboración no control financeiro das subvencións PAME II, consistente na verificación do cumprimento dos requisitos esixidos para a concesión das subvencións e que se que se cumpriron as obrigas dos beneficiarios recollidas no artigo 11 das bases reguladoras das axudas publicadas no BOP nº 66 de 05/05/2020. a) A axeitada e correcta obtención da subvención por parte do beneficiario. b) O cumprimento por parte de beneficiarios e entidades colaboradoras das suas obrigas na xestión e aplicación da subvención. c) A axeitada e correcta xustificación da subvención por parte de beneficiarios e entidades colaboradoras. d) A realidade e a regularidade das operacións que, de acordo coa xustificación presentada por beneficiarios e entidades colaboradoras, foron financiadas coa subvención. e) A adecuada e correcto financiamento das actividades subvencionadas, nos termos establecidos no apartado 3 do artigo 19 da LXS. f) A existencia de feitos, circunstancias ou situacións non declaradas a Administración por beneficiarios e entidades colaboradoras e que puidesen afectar ao financiamento das actividades subvencionadas, a adecuada e correcta obtención, utilización, goce ou xustificación da subvención, asi como a realidade e regularidade das operacións con ela financiadas.

Adxudicación

Importe licitación 3504,13
Data adxudicación 22/07/2022 12:21:53
Adxudicatario DAVID GALVE PETRUS

Ofertas

NIF Nome Dirección Importe oferta
B70316393 AAMAS AUDITORES SL Ramon Piñeiro 19 baixo 15701 Santiago de Compostela 4400 €
44012899F DAVID GALVE PETRUS Lugo 221 3º 15707 Santiago de Compostela 4240 €

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar