Outras contratacións

Criterios de selección dun técnico/a de Normalización Linguística a través de subvención de Deputación

Data Título PDF
16/09/2021 Proposta técnica PDF

Cobertura interina de unha (1) praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol

Data Título PDF
26/08/2021 Modelo de instancia PDF
26/08/2021 Bases PDF
17/09/2021 Listaxe provisional de admitidos e excluídos PDF
03/11/2021 Listado definitivo e inicio proceso selección PDF
11/11/2021 Resultado da fase de concurso PDF
14/12/2021 Resultado do primeiro exercicio PDF

Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol

Data Título PDF
25/05/2021 Bases PDF
25/05/2021 Declaración xurada aptitude física e psíquica PDF
25/05/2021 Modelo de solicitude PDF
03/06/2021 Relación provisional de persoal admitido e excluido PDF
09/06/2021 Listado definitivo de admitidos e excluidos PDF
10/06/2021 Resultado fase concurso PDF
16/06/2021 Resultado fase proba piscina PDF
21/06/2021 Resultado proba Coordinadores PDF

Proceso de selección para prover 1 praza de educadora social da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade).

Data Título PDF
23/04/2021 Notificación listado definitivo e inicio do proceso de educadora social PDF
11/05/2021 Resultado fase de concurso PDF
02/06/2021 Plantilla test PDF
03/06/2021 Resultado primeiro exercicio PDF
10/06/2021  Resultado segundo exercicio PDF

Proceso de selección para prover 1 praza de auxiliar coidadora da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade).

Data Título PDF
23/04/2021 Notificación listado definitivo e inicio do proceso de auxiliar coidadora PDF
11/05/2021 Resultado fase de concurso PDF
01/06/2021 Edicto resultado primeiro exercicio e plantilla respostas PDF
10/06/2021 Resultado segundo exercicio PDF

Contratación programa de atención integral para mulleres en situación de violencia

Data Título PDF
17/03/2021 Relación provisional de admitidas e excluidas auxiliar coidadora PDF
17/03/2021 Relación provisional de admitidas e excluidas educadora social PDF

Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol

Data Título PDF
23/03/2021 Notificación listado provisional persoas admitidas e excluidas PDF
22/02/2021 Anuncio bases reguladoras PDF
16/04/2021 Notificación listado definitivo chóferes grúa e inicio proceso selectivo PDF
05/05/2021 Resultado fase de concurso PDF
11/05/2021 Notificación rectificación Nivel Celga PDF
13/05/2021 Resultado primeiro exercizo PDF
14/05/2021 Edicto de cambio do lugar de realización da proba PDF
02/06/2021 Resultado final do proceso PDF

Provisión 1 praza de auxiliar coidadora e 1 praza de traballadora social da Casa de Acollida, en réxime de interinidade (convenio Deputación Coruña)

Data Título PDF
04/12/2020 Bases PDF
22/02/2021 Listado provisional de admitidas e excluidas dunha praza de auxiliar coidadora da Casa de Acollida PDF
22/02/2021 Listado provisional de admitidas e excluidas dunha praza de traballadora social da Casa de Acollida PDF
16/04/2021 Anuncio da relación definitiva de admitidas e excluídas do proceso de selección do convenio da Deputación (traballadora social) PDF
16/04/2021 Anuncio de publicación da relacion definitiva de admitidas e excluídas do proceso de selección do convenio da Deputación (auxiliar coidadora) PDF
20/04/2021 Resultados fase de concurso para a selección dunha traballadora social e convocatoria para o primeiro exercizo (Aviso importante: xunto co DNI traer cumprimentada a declaración responsable) PDF
20/04/2021 Resultados fase de concurso para a selección dunha auxiliar coidadora e convocatoria para o primeiro exercizo (Aviso importante: xunto co DNI traer cumprimentada a declaración responsable) PDF
20/04/2021 Declaración responsable aspirantes PDF
12/05/2021 Acta da sesión de 6 de maio para a selección dunha Auxiliar Coidadora PDF
20/05/2021 Acta da sesión de 6 de maio para a selección dunha traballadora social PDF
28/05/2021 Resultado final do proceso selectivo para a selección dunha Auxiliar Coidadora PDF
02/06/2021 Edicto de calificación segundo exercicio e resultado final Traballadora social PDF

Contratación programa de atención integral para mulleres en situación de violencia de xénero e as persoas que de elas dependan

Data Título PDF
06/11/2020 Bases PDF

Provisión por comisión de servizos do posto de xefatura de Sección de Contratación

Data Título PDF
21/01/2021 Edicto PDF
21/12/2020 Notificación: Relación defintiva admitidos e data proceso selección PDF
02/11/2020 Bases PDF
30/11/2020 Notificación de admitidos e excluidos PDF

Socorristas - Subvención

Data Título PDF
03/07/2020 Acta de selección de 3 de Xullo do 2020 de socorristas. Subvención da Xunta PDF
03/07/2020 Resolución admitidos socorristas subvención Xunta PDF
01/07/2020 Protocolo de actuación piscina PDF
01/07/2020 Notificación. Relación definitiva e inicio de probas PDF
25/06/2020 Decreto de Bases PDF

Contratación Socorristas 2020

Data Título PDF
23/06/2020 Edicto. Relación aspirantes propostos proceso selectivo labores de vixilancia e salvamento nas praias do termo municipal de Ferrol PDF
19/06/2020 Protocolo coordinadores de posto e coordinador de caseta. PDF
19/06/2020 Listado provisional selección 45 socorristas PDF
18/06/2020 Tempos e puntos de piscina PDF
16/06/2020 Orde actuación proba piscina PDF
15/06/2020 Notificación relación definitiva e comezo proceso PDF
15/06/2020 Protocolo actuación aspirantes piscina PDF
03/06/2020 Relación provisional de admitidos e excluidos PDF
01/06/2020 Publicación BOP BASES PDF
01/06/2020 Nota aclaratoria para presentación de solicitudes no proceso de socorrismo PDF
01/06/2020 Bases selección socorristas PDF

Programa inclusión social 2019-2021

Data Título PDF
10/07/2020 Acta orientadores PDF
09/07/2020 Acta educadores PDF
09/07/2020 Acta psicólogos PDF
09/07/2020 Acta traballadores sociais PDF
25/05/2020 Notificación de rectificación bases probas de selección PDF
03/03/2020 Decreto modificación tribunal por categorías PDF
21/02/2020 Selección persoal ao abeiro da subvención Plan de Inclusión Social PDF
14/02/2020 Proxectos Ferrol Cidade inclusiva e Ferrol acolle PDF
14/02/2020 Orde do 6/08/2019 reguladora das bases da subvención PDF

Programa integrado de emprego do Concello de Ferrol 2019-2020

Data Título PDF
20/11/2019 Memoria-proxecto PDF
27/11/2019 Resolución onde se fixan as características e requisitos do personal a seleccionar PDF
17/12/2019 Listaxe de aspirantes admitidos e data de exame PDF
09/01/2020 Resultados da proba escrita PDF
17/01/2020 Acta da sesión para a selección dun orientador laboral PDF
17/01/2020 Acta da sesión para a selección dun formador titor PDF
17/01/2020 Acta da sesión para a selección dun educador social PDF

Contratación Socorristas 2019 - Subvención Xunta

Data Título PDF
07/06/2019 Decreto inicio expediente PDF

Contratación Socorristas 2019

Data Título PDF
07/06/2019 Resultados probas PDF
23/05/2019 Decreto inicio expediente PDF
23/05/2019 Declaración xurada aptitude física PDF
23/05/2019 Declaración xurada veracidade documentación e outros PDF

INSERTA 8

Data Título PDF
12/03/2019 Acta da sesión de 11 de marzo de 2019 para a selección dun formador titor PDF
06/03/2019 Actas das sesións para a selección dun orientador, dun formador titor e dun educador social PDF

Bases para a contratación en réxime laboral temporal de 15 socorristas para a prestación das labores de vixilancia e salvamento nas praias do Concello de Ferrol (2018)

Data Título PDF
04/07/2018 Resultados da fase de concurso PDF
29/06/2018 Resultados da fase de concurso PDF
26/06/2018 Notificación do acordo por medio do cal se aproba o sistema para a selección e a bases que rexirán o proceso para a contratación de 15 socorristas para a temporada de verán 2018 PDF
26/06/2018 ANEXO: Declaración xurada aptitude física PDF
26/06/2018 ANEXO: Declaración xurada veracidade documentación PDF
26/06/2018 Modelo de solicitude xeral PDF
26/06/2018 Solicitude xenérica (Tramitación online) Enlace

Contratación en réxime laboral temporal de 52 socorristas e 1 coordinador de socorrismo para a prestación do servizo de Socorrismo nas praias do Concello de Ferrol (2018)

Data Título PDF
12/06/2018 Resultados da proba de piscina PDF
08/06/2018 Resultados na fase de concurso dos aspirantes admitidos PDF
29/05/2018 Notificación do acordo por medio do cal se aproba o sistema para a selección e a bases que rexirán o proceso para a contratación de 52 socorristas e 1 coordinador para a temporada de verán 2018 PDF
29/05/2018 ANEXO: Declaración xurada aptitude física PDF
29/05/2018 ANEXO: Declaración xurada veracidade documentación PDF
29/05/2018 Modelo de solicitude xeral PDF
29/05/2018 Solicitude xenérica (Tramitación online) Enlace

INSERTA 7

Data Título PDF
20/03/2018 Resultados selección PDF
02/03/2018 Decreto aprobación bases PDF

Desenvolvemento urbano sostible e integrado (EDUSI)

Data Título PDF
30/01/2019 Decreto de correción da denominación do proxecto PDF
18/12/2018 Decreto de nomeamento de responsable administrativo e de comunicación do Programa Edusi Ferrol 2020 PDF
04/12/2018 Resultado do exercicio escrito. Selección de responsable administrativo e de comunicación do Programa Edusi Ferrol 2020 PDF
12/11/2018 Baremo de méritos. Selección de responsable administrativo e de comunicación do Programa Edusi Ferrol 2020 PDF
17/10/2018 Rectificación do listado de admitidos e excluidos de responsable administrativo PDF
11/10/2018 Relación definitiva de admitidos e excluidos de responsable administrativo PDF
01/06/2018 Decreto de nomeamento de Técnico/a Economista PDF
01/06/2018 Decreto de nomeamento de Técnico/a Coordinador/a PDF
25/05/2018 Cualificacións finais (coordinador/a) PDF
25/05/2018 Cualificacións finais (técnico/a economista) PDF
10/05/2018 Selección de técnico/a economista. Memoria e presentación pública PDF
03/05/2018 Selección de director/a-coordinador/a. Memoria e presentación pública PDF
02/05/2018 Concurso. Baremo de méritos "Técnico/a economista" PDF
26/04/2018 Concurso. Baremo de méritos "Técnico/a coordinador/a" PDF
19/04/2018 Rectificación listaxe definitivo "Técnico/a economista" PDF
16/04/2018 Listaxe definitivo "Técnico/a coordinador/a" PDF
16/04/2018 Listaxe definitivo "Técnico/a economista" PDF
07/03/2018 Modelo solicitude "Técnico/a coordinador/a" DOC
07/03/2018 Modelo currículo autobaremado "Técnico/a coordinador/a" DOC
07/03/2018 Modelo solicitude "Técnico/a economista" DOC
07/03/2018 Modelo currículo autobaremado "Técnico/a economista" DOC
07/03/2018 Modelo solicitude "Responsable administrativo/a e de Comunicación" DOC
07/03/2018 Modelo currículo autobaremado "Responsable administrativo/a e de Comunicación" DOC
02/03/2018 Decreto aprobación bases "Técnico/a coordinador/a" PDF
02/03/2018 Decreto aprobación bases "Técnico/a economista" PDF
02/03/2018 Decreto aprobación bases "Responsable administrativo/a e de Comunicación" PDF

Criterios de selección para persoal docente cursos AFD competencias clave

Data Título PDF
20/03/2018 Resultados selección PDF
02/03/2018 Acta selección Competencia matemática PDF
27/02/2018 Matemáticas PDF
27/02/2018 Lingua galega PDF
27/02/2018 Lingua castelá PDF

Ferrol Emprego Xuvenil

Data Título PDF
16/11/2017 Bases da convocatoria para a contratación temporal dun coordinador e tres titores PDF
17/11/2017 Corrección anexo II PDF
29/11/2017 Rectificación erro nas bases PDF
12/12/2017 Relación definitiva de admitidos e excluidos (Titores-orientadores) PDF
12/12/2017 Relación definitiva de admitidos e excluidos (Coordinador/a Prospector/a laboral) PDF
14/12/2017 Rectificación da relación definitiva de admitidos e excluidos (Titor/a) PDF
14/12/2017 Rectificación da relación definitiva de admitidos e excluidos (Coordinador/a Prospector/a laboral) PDF
15/12/2017 Edicto fase de concurso (Titor/a) PDF
15/12/2017 Edicto fase de concurso (Coordinador/a Prospector/a laboral) PDF
20/12/2017 Edicto final (Titor/a) PDF
20/12/2017 Edicto final (Coordinador/a Prospector/a laboral) PDF
27/12/2017 Listado provisional selección substitución TITOR-DOCENTE PDF

Selección de persoal docente para o curso AFD 103347 SSCS0208

Data Título PDF
05/12/2017 Resultado da selección docentes AFD curso de operacións de gravación de datos e documentos PDF
28/09/2017 Puntuacións da comisión avaliadora PDF
07/09/2017 Resolución pola que se aproba o sistema de selección, perfís dos candidatos, criterios de selección e composición da comisión avaliadora que rexerán o proceso para a selección do persoal docente que impartirá distintos módulos do curso AFD 103347 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais PDF

Selección do alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego “Ferrol industria 4.0”

Data Título PDF
23/03/2018 Puntuación provisional de substitucion da dirección PDF
27/09/2017 Listaxe definitivo da selección do persoal PDF
20/09/2017 Listaxe provisional da selección do persoal PDF
15/09/2017 Listaxe provisional baremado entrevista alumnado PDF
15/09/2017 Listaxe provisional selección alumnado PDF
29/08/2017 Bases PDF
29/08/2017 Baremo PDF

Contratación en réxime laboral temporal de 45 socorristas e 1 coordinador de socorrismo para a prestación do servizo de Socorrismo nas praias do Concello de Ferrol (2017)

Data Título PDF
27/07/2017 3ª Convocatoria - Resultados de mar e final PDF
11/07/2017 2ª Convocatoria - Resultados de mar PDF
11/07/2017 2ª Convocatoria - Resultados de piscina PDF
06/07/2017 2ª Convocatoria - Resultado do concurso e citación para as probas de piscina e mar. PDF
08/06/2017 Acta da comisión extraordinaria de 8 de xuño de 2017 para a selección de socorristas e un coordinador. Ano 2017. PDF
07/06/2017 Notificación de rectificación das bases PDF
05/06/2017 Resultados da proba de mar PDF
02/06/2017 Resultados da proba de piscina (tempos) PDF
02/06/2017 Resultado da proba de piscina PDF
30/05/2017 Resultado da fase de concurso PDF
29/05/2017 Decreto de rectificación das retribucións PDF
08/05/2017 Bases PDF

Inserta 6

Título PDF
Criterios selección PDF
Valoración da fase de concurso PDF
Valoración da fase de entrevista. Resultado PDF

Inserta 5

Título PDF
Acta da sesión do tribunal cualificador para unha praza de formador/titor de empresa PDF

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar